16.10 – 16.35 Pozyskiwanie środków na realizację projektów środowiskowych i klimatycznych w ramach programu LIFE na przykładzie Wielkopolski Wschodniej

w 2021 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Następnie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie zdecydował o ubieganiu się, z sukcesem, o środki unijne z CINEA – Europejskiej Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska. Wniosek dotyczący tego strategicznego projektu zintegrowanego został oceniony jako jeden z najlepszych w dotychczasowej 30 -letniej historii europejskiego Programu LIFE. Dzięki temu, warte ok. 85 mln złotych przedsięwzięcie uzyskało ponad 51 mln zł unijnego wsparcia. Pozostałe kwoty to środki krajowe, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własne.

Przypomnijmy, że Program LIFE, to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony działaniom na rzecz środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian
Pieczę nad tym Programem sprawuje wspomniana CINEA, która została powołana do realizacji niektórych programów w Unii Europejskiej, takich jak: Program LIFE, Horyzont Europa, Program CEF – Łącząc Europę.
CINEA odgrywa także kluczową rolę we wspieraniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz wymiany wiedzy i synergie między swoimi różnymi programami. Ponadto, CINEA ustanawia również silne partnerstwa w ramach realizowanych projektów.
Natomiast głównym celem CINEA jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.
Warto zaznaczyć, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajduje się Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE. NFOŚiGW także wspiera finansowo projekty LIFEowe.

Projekt LIFE After Coal PL – Wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040 określa politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE, takich jak: Europejski Zielony Ład, Pakiet: Gotowi na 55, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu
Stawiamy na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej.
Celem tego LIFE-owego Projektu jest osiągnięcie, do 2040 r., neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m. in. Miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp. – w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
W ramach Projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej m.in. poprzez powołanie doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną także wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po dedykowane środki, miedzy innymi z wartego 400 milionów euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Projekt Life After Coal Pl ma służyć nie tylko Wschodniej Wielkopolsce, ale ze zdobytych doświadczeń, innowacji i rozwiązań z czasem skorzysta całe nasze województwo oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie.
Projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym beneficjentem koordynującym jest Województwo Wielkopolskie, a współbeneficjentami są Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Województwo Łódzkie oraz trzydzieści miast i gmin, trzy powiaty, siedem organizacji społecznych, gospodarczych i naukowych oraz dwóch partnerów zagranicznych z Niemiec i Bułgarii.

16.10 - 16.35 Pozyskiwanie środków na realizację projektów środowiskowych i klimatycznych w ramach programu LIFE na przykładzie Wielkopolski Wschodniej:
16.10 - 16.35 Pozyskiwanie środków na realizację projektów środowiskowych i klimatycznych w ramach programu LIFE na przykładzie Wielkopolski Wschodniej:
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie