Samorządowy sektor usług społecznych czeka w perspektywie kilku najbliższych lat wiele zmian. Dużym wyzwaniem będzie wdrożenie założeń przyjętych w dokumencie „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. W trakcie panelu poruszony zostanie temat deinstytucjonalizacji w sektorze społecznym, zmiany roli i zadań domów pomocy społecznej, świadczenia nowych usług przez samorządy nastawionych w większym zakresie na zapewnienie usług środowiskowych ale też swoistej „konkurencji o klienta i o kadry” jaka zaczyna być widoczna pomiędzy sektorem pomocy społecznej a sektorem ochrony zdrowia. Uczestnicy panelu postarają się również odpowiedzieć na pytanie czy i jaki wpływ może mieć wdrożenie Strategii na sytuację opiekunów osób niesamodzielnych na rynku pracy, zarówno w kontekście możliwości łączenia pracy zawodowej z opieką nad osobą wymagającą wsparcia, jak i kreowania nowych miejsc pracy w sektorze społecznym.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie