Postępy w edukacji, ochronie zdrowia i technologii kształtują w obywatelach oczekiwania związane ze stosowaniem przez władze zasad przejrzystości oraz zapewnienia udziału społecznego w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych na poziomie lokalnym, ale także o znaczeniu globalnym. Nowe technologie spowodowały, że każda osoba mająca dostęp do Internetu ma możliwość przekazania swojego punktu widzenia. Szybkie rozpowszechnianie się informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu opinii, organizacji protestów społecznych oraz wywieraniu presji na władze i społeczność międzynarodową. Nowoczesne media mają także duży i wciąż rosnący wpływ na poznawanie innych kultur i kształtowanie postaw otwartości oraz tolerancji. Coraz większa świadomość praw jednostki i wzajemna współpraca obywateli z władzami dla dobra wspólnego może umożliwić znaczący postęp w rozwoju społecznym i gospodarczym.

 

Jednym z przejawów znaczenia człowieka – obywatela w rozwoju miast na całym świecie jest rosnące znaczenie jakości życia jako ostatecznego i kluczowego wyznacznika rangi danego miasta. Przejawami troski o jakość życia mieszkańca są m.in. dbałość o środowisko naturalne, zrównoważony transport, poziom świadczonych usług publicznych oraz różnorodność oferty mieszkaniowej i rynku pracy. Odrębną kwestią jest dbałość o rozwój kultury i sportu jako mechanizmu spajającego tkankę społeczną oraz rosnące znaczenie kultury jako czynnika stymulującego wzrost gospodarczy w mieście. Na jakość życia wpływają także postawa tolerancji wobec różnorodności, niedyskryminowanie odmienności oraz poszanowanie wielokulturowości. W związku z powyższym podmioty miejskie powinny w swoich działaniach, zgodnie z trendami światowymi, uwzględniać partycypację publiczną, dialog międzykulturowy i integrację społeczności lokalnej oraz projektować usługi i przestrzeń publiczną, uwzględniając potrzeby, styl życia i emocje wszystkich mieszkańców.

 

Kim są ludzie, którzy w miastach żyją? Wszyscy mają swoje utrwalone przyzwyczajenia, preferencje związane z miastem. Jedni robią zakupy w centrum, lubią odwiedzać place zabaw, targi śniadaniowe, inni są dumni ze starych dzielnic, chcą zostać radnymi osiedlowymi, chcą więcej zarabiać, korzystają z pływalni miejskich, regularnie chodzą do kina w jednym z centrów handlowych, odwiedzają znajomych na starym rynku, korzystają z samochodu dziadków; jeszcze inni robią zakupy na osiedlu i targowiskach miejskich, poruszają się komunikacją miejską, odwiedzają zoo i tereny rekreacyjne, mają poczucie dumy z mieszkania na swoim osiedlu. Każda osoba mieszkająca w mieście ma swoje aspiracje, oczekiwania i marzenia związane z miastem. Miasta i ich włodarze mają pomóc w ich realizacji.

 

W obecnej dyskusji chcemy się skupić na marketingu miast, w którym grupą docelową są mieszkańcy, dla zapewnienia im kluczowych informacji, włączyć do działania i zachęcić, tak aby liczne inicjatywy lokalne wpisywały się zarówno w potrzeby środowisk miejskich, jak i ogólnoświatowe trendy.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie