Kontekst debaty:

Nowa perspektywa finansowa i fundusze spójności w tej edycji programowania wpisują się w plany odbudowy i zwiększania odporności. Te ostatnie, obok wsparcia finansowego, przewidują przeprowadzenie reform i wyznaczają osiągnięcie celi ilościowych. Tak duże fundusze publiczne nie były do tej pory dostępne w kraju na przeprowadzenie reform strukturalnych, rozwój infrastruktury, kompetencji czy wdrażanie polityk rozwojowych. Samorządy w każdym kraju członkowskim UE odgrywają istotną rolę przy programowaniu i wdrażaniu funduszy unijnych. Mimo, że wyzwania z realizacją wizji Europy zdigitalizowanej i zeroemisyjnej są odmienne w różnych krajach, regionach i na różnych szczeblach samorządów to lekcje z przeszłości oraz możliwości korzystania z doświadczeń innych powinny być inspirujące i pomocne. Ryzyko wykluczenia społecznego, czy cyfrowego, ubóstwa energetycznego czy wyludnienia i pozbawienia szans rozwoju gospodarczego miast i regionów jest realne przy szybkich procesach zmian strukturalnych. A ostatecznie bez poparcia społecznego, zdolności adaptacyjnych biznesu i samorządów do nowych warunków trudno sobie wyobrazić sukces Europejskiego Zielonego Ładu. Samorządy w Polsce z sukcesem wdrażały fundusze strukturalne. Obecnie mamy jednak warunki postpademiczne, związane z ryzykiem inflacji, recesji i konfliktem wojennym, co sprawia, że niepewność w planowaniu się zwiększyła. Dodatkowo reformy wynikające z KPO będą nakładały nowe obowiązki na samorządy. W takiej sytuacji wymiana doświadczeń, dzielenia się lekcjami z własnych sukcesów i porażek powinna przynieść korzyści wszystkim.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie