Współpraca samorządów oraz biznesu oparta na partnerstwie i dialogu może prowadzić do lepszej koordynacji działań, wykorzystania zasobów oraz osiągnięcia wspólnych celów rozwojowych dla regionów.  Powszechnie znanymi kluczowymi czynnikami przyciągającymi inwestorów są m.in. rozwój infrastruktury, zaangażowanie partnerów akademicki, promocja lokalnych talentów i potencjału gospodarczego czy ulgi prawno-podatkowe.  Podczas debaty postaramy się pogłębić dyskusję wobec kluczowych zagadnień:

  • Jakie są główne czynniki wpływające na atrakcyjność regionów dla inwestorów z perspektywy samorządów oraz jakie inicjatywy podejmowane przez samorządy skutecznie stymulują rozwój gospodarczy zachęcając inwestorów do inwestycji?
  • Jakie czynniki brane są pod uwagę przez przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji w określonym regionie?
  • W jakim wymiarze współpraca rządu, samorządu i biznesu może skutecznie wspierać rozwój lokalny i przyciąganie inwestorów do regionów?
  • Jak aktywne wsparcie miast ze strony rządu może realnie przyczynić się do wzrostu atrakcyjności regionów dla inwestorów?
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie