Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Urząd Miejski w Lublinie
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Urząd Miejski w Lublinie

bio

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak od urodzenia związana z Lublinem. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Aktualnie kończy studia Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej. Od 14 lat związana z lubelskim samorządem jako radna VI i VII kadencji Rady Miasta Lublin, w której pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Od stycznia 2019 roku jest Zastępczynią Prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji. Prowadzi w imieniu Prezydenta sprawy miasta w zakresie:
 kultury, w tym gminnych placówek upowszechniania kultury;
 sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i komunalnych urządzeń sportowych;
 organizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 partycypacyjnego modelu zarządzania miastem Lublin.
Zaangażowana w działalność samorządową, prowadziła lekcje obywatelskie zapoznając dzieci i młodzież z pracą Radnych i Prezydenta. Uczestniczy w akacjach charytatywnych oraz wspiera przedsięwzięcia społeczne. Od 2021 działała na rzecz uzyskania przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Starania obejmujące współpracę z wieloma podmiotami i środowiskami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży zakończyły się sukcesem i zdobyciem tytułu ESM na 2023 rok. Przyczyniło się to do realizacji w Lublinie wielu inicjatyw wspierających rozwój pasji i talentów młodych mieszkanek i mieszkańców, a także dotyczących pomocy w obszarze zdrowia psychicznego i edukacji.
Jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży zainicjowała prace nad stworzeniem miejskiej polityki młodzieżowej. W ich wyniku powstał dokument, który wyznacza kierunki rozwoju Lublina, jako miejsca przyjaznego, otwartego i dającego szerokie spektrum możliwości rozwoju młodego człowieka. Fundamentem procesu opracowywania polityki młodzieżowej był jak najszerszy w nim udział samej młodzieży, szczególnie tej, której potrzeby nie zostały dotychczas zdefiniowane.
Kontynuacją prac zespołu ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży jest pierwsze w kraju samodzielne Biuro Polityki Młodzieżowej, które rozpoczęło działalność z początkiem 2024 roku. Jego zadaniem jest koordynacja i wsparcie, sieciowanie, wdrażanie oraz monitorowanie programów, projektów oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój młodzieży w Lublinie.
Od kwietnia 2024 roku pełni nadzór merytoryczny nad zespołem zadaniowym powołanym do przygotowania aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Urząd Miejski w Lublinie

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie