Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
Grzegorz Kubalski
Związek Powiatów Polskich

bio

Grzegorz P. Kubalski – prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Fizyki UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji. Regularnie uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych.

W minionych latach udzielał wsparcia eksperckiego m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej i Szkole Głównej Handlowej.

Uczestniczył w pracach nad alertami samorządowymi Open Eyes Economy Summit, współautor komentarzy do ustaw, autor artykułów naukowych.

W ramach swojej działalności samorządowej był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego.

Grzegorz Kubalski
Związek Powiatów Polskich

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie