Karolina Lipińska

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Karolina Lipińska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

bio

Karolina Lipińska – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Od 2000 roku zajmuję się kształtowaniem krajobrazu gospodarczego województwa pomorskiego jako osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. W latach 2000 – 2004 pracowałam w BSSSC (Baltic Sea States Subregional Conference), gdzie miałam okazję poznać mechanizmy współpracy międzyregionalnej w UE oraz docenić wagę networkingu skutkującego tworzeniem międzynarodowych projektów i inicjatyw. Następnie miałam okazję zdobywać doświadczenie w instytucji odpowiedzialnej za rozwój regionu oraz dystrybucję środków strukturalnych – Agencji Rozwoju Pomorza, gdzie skupiłam się na wspieraniu potencjału firm. W latach 2007-2010 miałam okazję koordynować prace związane z wdrażaniem pierwszej w Polsce polityki rozwoju klastrów realizowanej w województwie pomorskim. Wprowadzone w województwie pomorskim modele wsparcia oraz dobre praktyki zostały później wdrożone na poziomie krajowym (Krajowe Klastry Kluczowe). Jestem członkinią zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii. Od kilku lat odpowiadam za tworzenie pomorskiego ekosystemu innowacji obejmującego elementy takie jak: system wsparcia B+R, transfer technologii, start-upy, internacjonalizacja produktów i usług. Obecnie koordynuję prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, której kluczowym elementem są Inteligentne Specjalizacje Pomorza jak również odpowiadam za realizację regionalnych programów strategicznych w zakresie gospodarki oraz efektywności energetycznej. Obserwując zjawiska i procesy zachodzące w regionie dostrzegam istotę znaczenia kultury przedsiębiorczości, mentalności, motywacji i kreatywności. Mam możliwość naukowego badania tych zjawisk na bazie swoich wyników z pracy doktorskiej dotyczącej wpływu instytucji nieformalnych na absorpcję funduszy strukturalnych na B+R przez przedsiębiorstwa. Członkini Pomorskiej Rady Inwestycyjnej. Publikuję i prowadzę wykłady w zakresie zarządzania projektami, procesów innowacyjnych oraz funduszy UE. Na co dzień jestem mamą Zuzanny i Huberta – moich najbardziej twórczych przedsięwzięć życiowych.

Karolina Lipińska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie