Łukasz Samborski

Dyrektor gdańskiej Fundacji RC
Łukasz Samborski
Fundacja RC

bio

Dyrektor gdańskiej Fundacji RC, związany z sektorem pozarządowym od 10 lat. Jest ekspertem w zakresie m.in. finansowania działań NGO. Wcześniej koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych.

Obecnie, poza pracą na rzecz Fundacji RC, reprezentuje organizacje pozarządowe w naszym kraju, pełniąc funkcję członka Rady Działalności Pożytku Publicznego VII
Kadencji. Jest również członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego pracuje w grupach roboczych ds. strategicznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT.
Od lutego do grudnia 2021 roku członek zespołu eksperckiego przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie opracowania kształtu nowej ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego. Współautor raportu pt. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w latach 2020 i 2021”.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie nauczyciel akademicki. Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Łukasz Samborski
Fundacja RC

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie