11:20 – 11:40 Konkurs “Klimat w szkołach metropolii” – edukacja i sprawczość młodego pokolenia

Gospodarz: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

11:40 – 12:00 Jak zwiększać zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie? 

Fundacja RC poprzez swój think tank Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich przeprowadziła analizę wybranych samorządów w Polsce pod kątem form konsultacji społecznych i wykorzystania tego narzędzia przez mieszkańców. Ponadto zebrano na przykładzie Gdańska różne formuły tego jak mieszkańcy mogą się angażować w zmianę swojego otoczenia i współdecydować o mieście – przybrało to formę Narzędziownika gdańskich partycypacji.

Strona www think tanku: ppbo.org

Gospodarz: Fundacja RC

11:20 - 11:40 Prezentacja projektu Klimat w szkołach metropolii:
11:40 - 12:00 Jak zwiększać zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie?:
Gospodarz:
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie