Postępy w edukacji, ochronie zdrowia i technologii kształtują nowe oczekiwania obywateli w zakresie zarządzania miastem i udziału w procesie podejmowania decyzji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Nowe technologie, w szczególności media społecznościowe, umożliwiają każdemu wyrażanie swoich opinii i wpływanie na działania władz oraz społeczności na całym świecie. Współczesne media przyczyniają się także do lepszego zrozumienia innych kultur, promują otwartość i tolerancję. Wszystko to sprawia, że jakość życia mieszkańców staje się kluczowym miernikiem wartości miasta.

Wartość ta objawia się w dbałości o środowisko naturalne, promowaniu zrównoważonego transportu, zapewnianiu wysokiej jakości usług publicznych, różnorodności oferty mieszkaniowej i miejsc pracy. Kultura, sport i integracja społeczności lokalnej odgrywają coraz większą rolę w poprawie jakości życia. Również tolerancja wobec różnorodności kulturowej oraz szacunek dla wielokulturowości stają się istotnymi aspektami życia miejskiego.

W związku z powyższym marketing miasta, który jest kierowany do mieszkańców, musi uwzględniać uczestnictwo obywateli, dialog międzykulturowy oraz projektowanie usług i przestrzeni publicznej w sposób zgodny z potrzebami i emocjami wszystkich mieszkańców. Obywatele miasta mają różne preferencje i oczekiwania wobec miejskiego stylu życia, dlatego kluczem do sukcesu jest uwzględnienie tej różnorodności w strategiach marketingowych miasta.

Nasuwają się zatem pytania:

  • Jakie są oczekiwania mieszkańców wobec przejrzystego zarządzania miastem i udziału w procesie podejmowania decyzji?
  • Jakie narzędzia mogą być wykorzystane do zwiększenia partycypacji społecznej i uczestnictwa obywateli w życiu miejskim?
  • Jakie inicjatywy podejmują miasta w celu poprawy jakości życia mieszkańców?
  • Jakie strategie marketingowe przyjmują miasta, aby efektywnie komunikować się z mieszkańcami i uwzględnić różnorodność ich potrzeb i stylów życia?
  • W jaki sposób miasta promują zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne w kontekście postępu technologicznego i zmieniających się oczekiwań społecznych?

Na nurtujące pytania odpowiedzi szukać będą paneliści:

>> Dowiedz się więcej o debacie

#DołączDoDebaty
17 października 2023, 16:30-17:30

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie