Kontekst debaty:

  • Czynniki i aktywności wspierające bilans energetycznej gminy mogą wpływać np. rynek pracy, stabilizację kosztów dostaw, zatrzymanie kapitału w gminie.
  • Dlaczego biogazowanie nie powstają w Polsce mimo częstego poparcia ze strony gmin i powiatów? Czy małe instalacje fotowoltaiczne (gminne i przydomowe) mają znaczenie dla rozwoju lokalnego? Czy są to krótkoterminowe czy długoterminowe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców?
  • Obecne i przyszłe oraz niekonwencjonalne źródła finansowania przedsięwzięć energetyki obywatelskiej.
  • Jak kreować współpracę lokalnych społeczności na rzecz realizacji dużych projektów inwestycyjnych z perspektywą na długoterminowe korzyści ekonomiczne?
  • Wspieranie wewnętrznego rynku energii, system oraz programy wsparcia zachęcające do inwestowania w odnawialne źródła.
  • Rozwój odnawialnych źródeł energii jako element planu zagospodarowania przestrzennego regionów.
  • Samorządy jako inicjatorzy oraz beneficjenci lokalnych klastrów energii. Czy klastry energii mogą odegrać istotną rolę na lokalnych rynkach energetycznych?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie