Przedmiotem debaty będą wyzwania dla samorządów lokalnych związane z wprowadzeniem w ramach pakietu Fit for 55 systemu handlu uprawieniami do emisji dla sektorów budynków i transportu drogowego (tzw. ETS2 lub BRT ETS). Podczas debaty zostaną zaprezentowane informacje oraz skutki wdrożenia pakietu Fit for 55, ze szczególnym uwzględnieniem ww. rozszerzenia systemu ETS  na nowe sektory. Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli z ramienia instytucji zajmujących się analizą skutków wdrażania nowych rozwiązań polityki klimatycznej UE, ale również podmiotów, które w szczególności zostaną nimi dotknięte, w tym samorządów lokalnych oraz instytucji zarządzających instrumentami kompensującymi dodatkowe koszty. Podczas naszego wydarzenia zapoznamy się z wyzwaniami dla samorządów w celu dostosowania się do nowych wyzwań polityki klimatycznej oraz przyjętego pakietu „Fit for 55”. Szczególną uwagę skupimy na prezentacji możliwości finansowania działań związanych z dostępnymi funduszami mającymi na celu realizację działań w kierunku neutralności klimatycznej, zarówno oferowanymi przez NFOŚiGW, ale również w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Innowacyjnego oraz Modernizacyjnego. W ramach debaty w formie panelu dyskusyjnego zamierzamy zderzyć opinie, wątpliwości i wyzwania identyfikowane przez przedstawicieli ww. podmiotów/obszarów.

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie