Kontekst debaty:

  • Morska energetyka wiatrowa staje się coraz ważniejszym elementem polskiego systemu energetycznego. Realne plany uruchomienia mocy 5,9 GW w pierwszym etapie wymagają skoncentrowania prac instalacyjnych w latach 2024-2028. Zakres i wartość tych prac oraz ich nowatorski na polskim rynku charakter wymagają współdziałania wielu, różnorodnych partnerów biznesowych, rządowych, samorządowych, naukowych i społecznych. Dla portów morskich będzie to wyzwanie i szansa, bowiem obok portu/habu instalacyjnego będą niezbędne dla realizacji tych inwestycji mniejsze porty serwisowe. Szacuje się, że wartość pierwszego etapu budowy około 400 turbin wyniesie około 130 mld złotych. Decyzje o zaangażowaniu głównych podwykonawców oraz o lokalizacji głównych portów serwisowych będą zapadały w najbliższych miesiącach, bowiem prace konstrukcyjne powinny tuszyć w przyszłych roku. Tzw local content może stanowić dla lokalnej i regionalnej gospodarki istotny impuls rozwojowy. Rola portów morskich powinna mieć scalające i synergiczne znaczenia dla tego procesu. Czy tak będzie? Jak porty mogą współpracować z inwestorami? I jak z dostawcami, nie wspominając o wszystkich innych interesariuszach wymienionych wyżej?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie