Kazimierz Kleina

Senator RP
Kazimierz Kleina
Senator RP

bio

W obecnej kadencji jest przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu i Komisji Spraw Zagranicznych i UE.

W IX kadencji Senatu był przewodniczącym Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową i członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej, był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Podkomisji „Przyjazne Państwo”.

W Senacie VIII kadencji przewodniczył Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W Senacie VII i VIII kadencji wiceprzewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Od 2005 roku jest przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

W latach 1990-93 był burmistrzem Łeby, a w okresie 1993-96 wojewodą słupskim. Od 2002 do 2005 r. Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego

Kazimierz Kleina
Senator RP

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie