Podatek  od  nieruchomości  wymaga  reformy.  Co  prawda,  w  zależności od kontekstu,  różny jest zakres postulowanych zmian, przekonanie jednak co do konieczności   weryfikacji   obowiązujących  przepisów,  jest  już  całkiem powszechne.  Zmiana,  której  oczekiwać  można  w  nadchodzących miesiącach odnajduje   swoje   bezpośrednie  uzasadnienie  w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego  (Trybunał  uznał  część  przepisów  ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych za niezgodne z Konstytucją). Prawodawca, aby usunąć stan niekonstytucyjności  ma  czas  do  końca  2024 r. Zaistniała sytuacja mnoży pytania.  Zasadnicze  z nich wydaje się dotyczyć możliwości zagwarantowania konstytucyjności  przepisów  przy  jednoczesnym  zachowaniu dotychczasowego stanu rzeczy.

Czy  zatem  od 2025 r. podatek od nieruchomości będzie generował takie same koszty  i  dochody  jak  dotychczas?  Czy zakres czynności zmierzających do prawidłowego  zrealizowania  zobowiązania  będzie  tożsamy?  Czy ewentualne ryzyka  związane  z nowelizacją przepisów, dadzą się zaakceptować w świetle potencjalnych   korzyści   płynących  z  pewnego  i  stabilnego  przedmiotu opodatkowania?

Panelowa  dyskusja poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi m.in. na wyżej postawione pytania.

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie