„Zielone budżetowanie”, czyli ewolucyjny system zmian finansów publicznych (m.in. klasyfikacyjnych, instrumentalnych i sprawozdawczych) na poziomie krajowym, jak i samorządowym, postulowany przez organizacje międzynarodowe (KE, UN, OECD, IMF, Bank Światowy), staje się jednym z priorytetów w zakresie realizacji celów klimatycznych.

Nowe wytyczne UE dotyczące Zielonego Budżetowania  (EU Green Budgeting Reference  Framework), obowiązująca w nowej perspektywie finansowej zasada rozdysponowania funduszy unijnych (nie czyń znaczących szkód środowisku – DNSH)  oraz unijna Zielona Taksonomia (EU Taxonomy) stanowią obecnie podstawy do oceny stopnia zrównoważenia środowiskowego planowanych inwestycji oraz sposobu ich finansowania. Konieczność „zazieleniania” finansów publicznych, w tym w szczególności samorządowych stanowić będzie zatem cel strategiczny w ramach polityki osiągania neutralności klimatycznej. Z tego też względu istnieje potrzeba dyskusji na temat oceny inwestycji lokalnych pod względem wypełniania wymogów ich zielonego finansowania (w tym finansowania dłużnego), ale także zakresu dostosowania koniecznego do wdrożenia w ramach “zazielenienia” budżetów lokalnych w najbliższej przyszłości.

Debata zostanie poprzedzona wprowadzeniem merytorycznym, w ramach którego zostanie zaprezentowana metodologia Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie