Jakie doświadczenie posiada firma Comarch w dostarczaniu systemów ERP dla administracji publicznej?

Comarch od kilkudziesięciu lat dostarcza na rynek polski i międzynarodowy kompleksowe systemy klasy ERP. Posiadamy różnorodne rozwiązania dla sektora MŚP i dużych firm. Czerpiąc doświadczenia z rynku komercyjnego, nastawionego na efektywność oprogramowania, przekładamy je na rynek administracji publicznej. Od kilkunastu lat budujemy i wdrażamy system Comarch ERP Egeria, który zapewnia wysoką sprawność i skuteczność działania, a więc efektywność realizacji procesów w administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego. Obecnie skupiamy się na rozwoju wersji 8.

Jakie Pana zdaniem będą kierunki rozwoju systemów ERP w administracji publicznej?

Administracja publiczna poszukuje systemów zapewniających niskie koszty utrzymania i rozwoju. Promowane będą systemy ERP zbudowane na bazie oprogramowania open source, nie wymagające ponoszenia kosztów oprogramowania komercyjnego (np. licencji baz danych). Ponadto, coraz większy udział w rynku będą posiadać systemy oferowane w modelu SaaS, które nie wymagają posiadania przez administrację infrastruktury sprzętowej. Przyszłość należy zatem do systemów zbudowanych w technologii CLOUD. Ta technologia jest jednocześnie w stanie zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, które może zostać przez urzędy zakupione. Standardem stanie się bezpieczne korzystanie z systemów ERP z poziomu przeglądarki internetowej, która jest dostępna na różnych urządzeniach. Te wymagania spełnia właśnie Comarch ERP Egeria 8.

Patrząc na systemy informatyczne z perspektywy ich użytkowników, czy tutaj także można wskazać trendy w rozwoju systemów ERP?

Administracja publiczna posiada coraz większą świadomość znaczenia procesów i wpływu, jakie one wywierają na sprawną obsługę procedur administracji publicznej. Podejście procesowe tworzy nową kulturę w organizacji, w której wszystko postrzegane jest przez pryzmat procesów. Świadome zarządzanie procesami w urzędzie wpływa na podniesienie wydajności obsługi spraw, sprzyja innowacyjności oraz podnosi efektywność pracowników. Dlatego, koniecznym jest zorientowanie systemów ERP na obsługę procesów, w których użytkownik prowadzony jest za rękę przez poszczególne etapy procedury administracyjnej. Dzięki temu możliwa jest zmiana systemu zarządzania organizacją z modelu silosowego, w którym każda komórka organizacyjna posiada własne rozwiązania, w kierunku modelu procesowego przenikającego różne struktury organizacyjne urzędu. Taka właśnie jest Comarch Egeria 8.

Systemy ERP i ich użytkowanie muszą być zgodne z przepisami prawa. Jakie Pana zdaniem ograniczenia prawne uniemożliwiają sprawne wdrażanie tych systemów?

Systemy ERP muszą być zintegrowane z wieloma innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w urzędzie. Nalezą do nich systemy EZD zarządzające dokumentami, rejestry publiczne wydające różnego rodzaju dokumenty zaświadczeń i poświadczeń oraz systemy dziedzinowe, wydające różnego rodzaju dokumenty decyzji administracyjnych. Jak łatwo zauważyć wszystkie te systemy informatyczne generują dokumenty, które zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych powinny być dokumentami elektronicznymi. System ERP zasilany jest właśnie tymi dokumentami. Postulowana interoperacyjność systemów informatycznych, powinna zatem oznaczać zdolność do komunikowania się systemów informatycznych za pomocą dokumentów elektronicznych. Aby było to możliwe, konieczne jest opracowanie przez Państwo Polskie wzorców dokumentów elektronicznych funkcjonujących w urzędach. Brak tych wzorców, jest jednym z głównych problemów, uniemożliwiających właściwą integracje systemów.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie