Dlatego tak ważne jest odpowiednie, strategiczne podejście do tych wyzwań. Jaki jest model firmy EMKA postaram się pokazać na przykładzie projektu Olejomaty EmkaOil.

Punktem wyjścia jest założenie (i skuteczne przekonanie do tego mieszkańców), że odpady są surowcami, w których drzemie energia, w których wyprodukowanie ktoś włożył pewien wysiłek i które nadal mają określony skład chemiczny, teksturę, jednym słowem: potencjał. Musimy zatem dążyć do odzyskiwania energii z odpadów, do ich ponownego wykorzystania, do przetwarzania, czy przerabiania.

Ale zaangażowanie mieszkańców, zależy od tego, czy oni będą widzieli sens w segregacji odpadów i ich ponownym wykorzystaniu. I właśnie odpowiedzią EMKI na to wyzwanie są Olejomaty.

Olejomaty EMKA oil to piąty wymiar recyclingu. Do papieru, plastiku, metali i szkła może na skalę masową dołączyć UCO, czyli zużyty olej spożywczy. Nasze doświadczenie – z dopiero co zakończonego programu pilotażowego w Opolu, pokazuje, że potencjał jest ogromny. Bo choć olej jest dziś obowiązkowy odbierany z restauracji, to najwięcej UCO produkujemy sami, w naszych kuchniach. Dlatego tak ważne jest, aby zbudować system powszechnej zbiórki zużytego oleju spożywczego. UCO zamiast być wylewany do kanalizacji, zatykać rury, prowadzić do awarii miejskich systemów wodno-kanalizacyjnych, powinien trafiać do instalacji, które przerobią go na bazy do produkcji kosmetyków a nawet na paliwo do silników samolotowych.

Olejomaty EMKA oil, to system kompleksowy, na który składają się urządzenia, system  logistyczny i działania edukacyjno-promocyjne:

  • to specjalne butelki, do których łatwo można zlewać olej po smażeniu, czy pozostały w słoikach po suszonych pomidorów,
  • to Olejomaty – maszyny, które wydadzą mieszkańcom puste butelki i przyjmą od nich zapełnione,
  • to system logistyki EMKA, nasi realizatorzy i flota transportowa,
  • to aplikacja, która pozwala mieszkańcom śledzić swoje postępy w zbiórce UCO, ale przede wszystkim daje urzędnikom dane pozwalające na wykazanie zużytego oleju w ramach odpadów poddawanych recyklingowi,
  • to także sprawdzone mechanizmy promocyjno-edukacyjne, które zachęcają mieszkańców do udziału w projekcie.

Jesteśmy po wdrożeniu pilotażowego programu w Opolu i możemy z dumą powiedzieć, że to działa. Rzeczywiście angażuje mieszkańców i to międzypokoleniowo. W kwietniu w finale projektu Olej Zdasz Drzewko Masz wzięło udział osiemset opolskich przedszkolaków, którzy wcześniej uczestniczyli w ekolekcjach, ale przede wszystkim zmotywowali swoich rodziców do zbierania UCO.

Powszechna zbiórka zużytego oleju to oszczędności dla miejskich służb odpowiedzialnych za systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy, którzy wiedzą, co zrobić z UCO, chronią też swoje najbliższe środowisko, bo olej nie trafia do gleby, nie zanieczyszcza wód gruntowych. Na koniec przekłada się to także na opłaty za wywóz i utylizację odpadów, bo zebrany UCO można ujmować w raportach pokazujących poziom recyclingu.

Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A.

 

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie