Kontekst debaty:

  • Obecny rok przyniósł wzrost niepewności przy planowaniu budżetów samorządowych z powodu zmian legislacyjnych i wzrostu inflacji. Wydarzenia ostatnich tygodni wniosły do tej sytuacji jeszcze więcej ryzyk. Obecnie w samorządach działania doraźne dominują wobec trudnej do oszacowania skali wyzwań.
  •  Czy ta sytuacja będzie wymagała podejmowania nadzwyczajnych środków, takich jak nowelizacje budżetów, czy ograniczanie wydatków inwestycyjnych?
  • Czy wzrost wydatków bieżących przy przewidywanych dochodach jest realnym zagrożeniem dla stabilności finansowej samorządów?
  • Czy samorządy mogą i będą przerzucać wzrost kosztów (energii, usług zewnętrznych, wynagrodzeń) na mieszkańców?
  • Jak JST mogą dostosować się do Polskiego Ładu i jego wpływu na ich finanse?
  • Jak program inwestycyjny Polskiego Ładu może być wdrażany w samorządach z niepewną perspektywą dochodów własnych?
  • Czy zmiany podatkowe wpłyną na koszt obsługi długu samorządów i ratingi miast?
Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie