Andrzej Płonka

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka
Związek Powiatów Polskich Warszawa

bio

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Starosta Bielski. Aktywny samorządowiec i społecznik. Od wielu lat pracuje w  Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie m.in. jest zaangażowany w podejmowanie inicjatyw na rzecz: poprawy sytuacji w powiatowych placówkach ochrony zdrowia, zmian w kształtowaniu ustaw zdrowotnych oraz finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Inicjator założenia – jednego z pierwszych w Polsce – Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zajmującego się organizacją transportu publicznego na terenie Powiatu Bielskiego oraz gminy Kęty, jak również porozumienia cywilno-prawnego pomiędzy Powiatem Bielskim i gminami wchodzącymi w jego skład, które utworzyły „Klaster Energii” dążący do samowystarczalności energetycznej powiatu. Współinicjator założenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” powołanego dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, realizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi.

Andrzej Płonka
Związek Powiatów Polskich Warszawa

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie