Mateusz Balcerowicz

Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Mateusz Balcerowicz
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

bio

Od stycznia 2024 r. zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odpowiada za planowanie, inwestycje, utrzymanie wód Skarbu Państwa w Polsce, w tym za zagadnienia powodzi i suszy.

Kierował departamentem zasobów wodnych w Ministerstwie Środowiska, wcześniej zdobywał doświadczenie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim m.in. jako kierownik wydziału bezpieczeństwa powodziowego. Pracował także jako zastępca dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz dyrektor departamentu innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego/ Narodowego Banku Polskiego i Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Sprawował funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Gospodarka Wodna” oraz zasiadał w radach naukowych IMGW oraz IUNG. Zwolennik podejścia projektowego i zadaniowego w pracy administracji.

Mateusz Balcerowicz
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie