Coraz częściej w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o tym, że kompetencje przyszłości nie zawsze wiązać się będą z posiadaniem wiedzy, którą możemy mieć na wyciagnięcie ręki, ale konkretnych umiejętności, które potrafimy wykorzystać w realizacji wykonywanych zadań. Podczas panelu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób samorządy mogą współpracować z NGO, uczelniami i biznesem, aby stworzyć ekosystem wspierający rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy przyszłości. Panel będzie również okazją do dyskusji na temat przekształceń, jakie są być może potrzebne w samorządach, aby stały się one atrakcyjnym miejscem pracy dla kompetentnych osób. Zaproszenie ekspertów z różnych dziedzin (biznes, edukacja, branża kreatywna, samorząd) ma na celu zapewnienie wielopłaszczyznowej perspektywy na omawiane zagadnienia. Każdy z panelistów będzie miał za zadanie nie tylko przedstawić własne doświadczenia i spostrzeżenia, ale również odpowiedzieć na pytania i wątpliwości pozostałych uczestników konferencji. Istotne będzie tu także omówienie korzyści płynących z transferu wiedzy i doświadczeń międzysektorowego, w kontekście przyciągania i kształcenia kadry przyszłości.

Hipotezy do dyskusji:

Współpraca międzysektorowa jest kluczowa dla rozwoju kompetencji przyszłości. Efektywny transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy NGO, uczelniami, biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego (JST) może przyczynić się do lepszego przygotowania kadry do pracy w samorządach oraz wzmocnić innowacyjność i efektywność administracji publicznej.

Zatrudnienie obcokrajowców może być odpowiedzią na niedobory kadrowe w samorządach. Aktywne poszukiwanie talentów na międzynarodowym rynku pracy i tworzenie przyjaznego środowiska dla obcokrajowców mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z niedoborem specjalistów w samorządach, a także wzbogacić lokalne społeczności o nowe perspektywy i umiejętności.

Nowoczesne modele zarządzania, takie jak Humanokracja, mogą zwiększyć atrakcyjność pracy w samorządach. Implementacja nowoczesnych metod zarządzania, które kładą nacisk na autonomię, zaangażowanie i rozwój pracowników, może przyciągnąć do pracy w samorządach osoby o wysokim potencjale i umiejętnościach, poszukujące miejsca, gdzie mogą mieć realny wpływ na swoje środowisko pracy i społeczność.

Edukacja i stałe kształcenie są niezbędne do rozwoju umiejętności potrzebnych w samorządach. Ciągłe doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników, w oparciu o aktualne potrzeby i wyzwania, samorządy będą w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom i skutecznie realizować swoje zadania.

Barierą w przyciąganiu talentów do pracy w samorządach jest percepcja sektora publicznego jako mniej dynamicznego i innowacyjnego niż sektor prywatny. Zmiana narracji na temat pracy w samorządach i podkreślenie ich roli w tworzeniu innowacji społecznych i technologicznych może przyciągnąć osoby zainteresowane pracą na rzecz dobra publicznego i rozwoju lokalnych społeczności.

Projektanci mogą rewolucjonizować funkcjonowanie samorządów, wprowadzając innowacje nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również w usprawnianiu procesów biznesowych, projektowaniu usług i kształtowaniu doświadczeń mieszkańców. Projektanci, wykorzystując swoje umiejętności kreatywne, mogą znacząco przyczynić się do optymalizacji funkcjonowania samorządów. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu w projektowaniu zorientowanym na użytkownika, są oni w stanie identyfikować i rozwiązywać problemy na różnych płaszczyznach – od kwestii urbanistycznych, przez usługi publiczne, po interakcje cyfrowe.

Wybierz wydarzenie
Samorządowy Kongres Finansowy13-14 maja 2024, Sopot

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie