Zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się aglomeracji, miast oraz gmin sąsiadujących to jedno z największych wyzwań samorządów. Efektywny system transportu metropolitalnego czy regionalnego może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców przez zwiększenie dostępności miejsc pracy, edukacji i usług, co z kolei może pobudzić rozwój gospodarczy regionu oraz wzmacniać atrakcyjność regionu dla inwestorów.

Tylko w samych południowych dzielnicach Gdańska w perspektywie 2030 r. szacuje się, że będzie mieszkać 100 tysięcy osób – nie licząc okolicznych miejscowości. W Gdańsku odpowiedzią na to wyzwanie jest  projekt rozbudowy kolei metropolitalnej. Na podstawie tej wizji, założeń oraz planów pogłębimy dyskusję oraz podzielimy się doświadczeniami związanymi z kreowaniem strategicznych projektów transportowych.

  • Jakie są kluczowe wyzwania związane z projektowaniem i wdrażaniem zrównoważonych systemów transportu metropolitalnego / regionalnego, szczególnie w kontekście dynamicznego wzrostu populacji w miastach i aglomeracjach?
  • Jak efektywny system transportu metropolitalnego może wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy regionu?
  • Jakie są najlepsze praktyki i doświadczenia związane z kreowaniem strategicznych projektów transportowych, takich jak rozbudowa kolei metropolitalnej, które mogą być stosowane w innych regionach?
  • Jakie są potencjalne korzyści dla inwestorów wynikające z poprawy dostępności transportowej w regionie, zwłaszcza w kontekście planów rozwoju miast i aglomeracji?
  • W jaki sposób samorządy mogą skutecznie współpracować z rządem oraz innymi interesariuszami, takimi jak przedsiębiorcy i społeczność lokalna, w celu skutecznego planowania, finansowania i wdrażania systemów transportu metropolitalnego?
Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie