Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w podejściu do finansowania projektów i inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Duży wpływ miały na to zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, które pozbawiły samorządy dużej części dochodów własnych oraz problem z dostępnością funduszy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Rozwiązaniem mają być uruchamiane przez rząd fundusze i programy, ale czy zasady przyznawania środków są wystarczająco transparentne? Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu odbędzie się debata „Polski Ład i fundusze samorządowe – impuls dla rozwoju infrastruktury – doświadczenia, wyzwania i ryzyka z tym związane”, której gospodarzem jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Do dyskusji zaproszeni zostali Sebastian Skuza , Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Piotr Tomaszewski, Skarbnik Miasta Bydgoszczy.

Reforma planowania przestrzennego i zamówienia publiczne

24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona między innymi plan ogólny gminy, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowany plan inwestycyjny, który ma zastąpić uchwałę o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Czy reforma przyniesie rewolucję i pozwoli ograniczyć chaos przestrzenny? Jakie przyniesie konsekwencje dla samorządów? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci debaty „Nowe podejście do planowania przestrzennego po zmianach ustawowych”, której gospodarzem jest Związek Miast Polskich. Uczestnicy zastanowią się czy ustawa może doprowadzić do integracji planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym. Podczas forum poruszone zostaną także tematy związane z kryzysem mieszkaniowym i parkingowym.

Podczas wydarzenia Polski Związek Pracodawców Budownictwa zaprezentuje przegląd zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. A Centrum PPP przedstawi alternatywne metody rozwiązywania sporów na drodze pozasądowej. Obecnie metody ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) stają się coraz bardziej powszechne w relacjach przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Celem jest umożliwienie podjęcia licznych czynności ugodowych, a w konsekwencji przyspieszenie i uproszczenie osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami.

Dążenie do neutralności klimatycznej – współpraca międzysektorowa

Przedmiotem dyskusji podczas Europejskiego Forum Samorządowego będą także wyzwania dla samorządów związane z wprowadzeniem w ramach pakietu Fit for 55 systemu handlu uprawieniami do emisji dla sektorów budynków i transportu drogowego (tzw. ETS2 lub BRT ETS). Eksperci debaty zainicjowanej przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych skupią się przede wszystkim na prezentacji możliwości finansowania działań dążących do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Kluczowym elementem w tym dążeniu jest oczywiście transformacja energetyczna. O tym jak inwestycje w odnawialne źródła energii zwiększają konkurencyjność gospodarczą porozmawiają uczestnicy debaty Samorządu Województwa Pomorskiego: Damian Kurzajczyk, Manager w Volkswagen Poznań odpowiedzialny za rozwój zakładów w kierunku zeroemisyjności; Bartłomiej Pawlak Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Dyskusję będzie moderowała, Anna Kornecka, Prezes Zarządu ESG Impact Network.

Jedną ze strategii w procesie transformacji energetycznej jest wykorzystanie wodoru. O potencjale tego kierunku oraz największych barierach w rozwoju gospodarki wodorowej porozmawiają w panelu „Wodór paliwem przyszłości” eksperci zaproszeni do dyskusji przez Kompas ESG.
Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego poruszone zostaną także prawno-podatkowe konsekwencje inwestycji JST w duże OZE.

#DołączDoDebaty

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejskie Forum Samorządowe14-15 października 2024, Poznań

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie